Zarządzenie nr 0050.229.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia  29 października 2018 r.

          

w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty czynszu dzierżawnego

Na podstawie § 3 ust. 1 i 4 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 i ust. 4 uchwały Nr XLVI/310/14 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 września 2014 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kudowa-Zdrój i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną (Dz. U. Woj. Doln. z 2014r., poz. 4113), Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§1.

Na wniosek /…/ zam. 57-350 Kudowa - Zdrój ul. /…/, umarzam w całości należność pieniężną w wysokości 387,68 zł przysługującą Gminie Kudowa – Zdrój z tytułu  faktury dzierżawy z dnia 03.09.2018 r. nr fdr 66/2018.

§ 2.

Udzielona pomoc  stanowi pomoc publiczną (pomocy de minimis w rolnictwie).

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.229.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:07.11.2018 12:58
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:07.11.2018 12:58
Liczba wyświetleń dokumentu: 36