Kudowa-Zdrój 11-10-2018 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: 27/2018 cele rolne i ogrody przydomowe, 29/2018 działalność usługowo-handlową oraz wykaz nr 28/2018 dotyczący nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 11-10-2018 r. do 01-11-2018 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele rolne i ogrody przydomowe, działalność usługowo-handlową oraz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:11.10.2018 14:32
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:11.10.2018 14:32
Liczba wyświetleń dokumentu: 53