Janusz Engel 05.10.2018 17:18 wersja do wydruku

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II

z dnia 2 października 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, powołanych postanowieniem Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do Postanowienia.

§ 2.

Zwołuje się pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, powołanych postanowieniem Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do Postanowienia.

§ 3.

Obsługę oraz techniczno-materialne warunki pracy komisji zapewni wójt (burmistrz, prezydent miasta).

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu II

/-/ Sebastian Kowalski

 

 

Załącznik nr 1

do Postanowienia Komisarza Wyborczego

w Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r.

 

m. Kudowa-Zdrój

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia
głosowania w obwodzie

Miejsce: Klub Seniora, ul. Zdrojowa 27, Kudowa-Zdrój

Termin: 8 października 2018 r. o godz. 10:00

 

Załącznik nr 2

do Postanowienia Komisarza Wyborczego

w Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r.

 

m. Kudowa-Zdrój

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników
głosowania w obwodzie

Miejsce: Klub Seniora, ul. Zdrojowa 27, Kudowa-Zdrój

Termin: 8 października 2018 r. o godz. 12:00

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTANOWIENIE 1 posiedzeniach komisji KW w Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Janusz Engel
Data publikacji:05.10.2018 17:18
Data na dokumencie:02.10.2018
Informację aktualizował:Janusz Engel
Data aktualizacji:05.10.2018 17:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 30