Janusz Engel 05.10.2018 17:12 wersja do wydruku

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II

z dnia 1 października 2018 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 1 w związku z art. 181a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II postanawia, co następuje:

 

§ 1.

W celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowe komisje wyborcze ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w gminach na obszarze powiatu dzierżoniowskiego, powiatu kłodzkiego, powiatu ząbkowickiego, w skład których wchodzą osoby wymienione w załącznikach nr 1 – 288 do postanowienia.

 

§ 2.

Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II oraz Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną właściwych Komisji, a także wywiesza się w siedzibie Komisji.

 

§ 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu II

 

/-/  Sebastian Kowalski

 

 

 

Załączniki do postanowienia
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II
z dnia 1 października 2018 r.

 

Załącznik nr 137

m. Kudowa-Zdrój

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, Kudowskie Centrum Kultury i Sportu, Główna 43, 57-350 Kudowa-Zdrój:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Anna Katarzyna Biernacik, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Beata Dorota Gorzycka, zgłoszona przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

3.

Bartłomiej Adrian Grono, zgłoszony przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

4.

Bożena Danuta Herba, zgłoszona przez KWW PIOTRA MAZIARZA (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

5.

Czesława Anna Kopeć, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

6.

Kamila Krystyna Laszkiewicz, zgłoszona przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

7.

Agnieszka Mariola Mrowiec, zgłoszona przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

8.

Andżelika Małgorzata Ryczko, zgłoszona przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

9.

Katarzyna Mirosława Żywicka, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Robert Gruszecki, zgłoszony przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Elżbieta Janina Kosik, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

3.

Agata Renata Raczyńska, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

4.

Zbigniew Ryczko, zgłoszony przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

5.

Zbigniew Franciszek Szablewski, zgłoszony przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

6.

Grażyna Bogusława Szczepańska, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA KUDOWY, zam. Kudowa-Zdrój

7.

Maria Woźna, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

8.

Janusz Wójcik, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 138

m. Kudowa-Zdrój

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 8, 57-350 Kudowa-Zdrój:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Ariel Waldemar Adach, zgłoszony przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Ewa Elżbieta Frankowska, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

3.

Elżbieta Anna Honkisz, zgłoszona przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

4.

Eugeniusz Indulski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

5.

Ewa Kieliszczyk, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

6.

Anna Maria Kuźnik, zgłoszona przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

7.

Danuta Stefania Marcinkiewicz, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA KUDOWY, zam. Kudowa-Zdrój

8.

Bartłomiej Henryk Miklas, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

9.

Natalia Anna Sipowicz, zgłoszona przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Kinga Iga Adach, zgłoszona przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Zofia Stanisława Brzozowska, zgłoszona przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

3.

Małgorzata Kostusiak, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA KUDOWY, zam. Kudowa-Zdrój

4.

Jacek Piotr Łężny, zgłoszony przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

5.

Piotr Marcinkiewicz, zgłoszony przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

6.

Renata Beata Martynowicz-Adamczyk, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

7.

Grażyna Maria Musioł-Pałubicka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

8.

Wanda Sabina Pieniądz, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

9.

Stanisław Jerzy Stefański, zgłoszony przez KWW GŁOS KUDOWY (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 139

m. Kudowa-Zdrój

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, Punkt Informacyjno-Konsultacyjny GKRPA, ul. Poznańska 2, 57-350 Kudowa-Zdrój:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Anna Bolaczek, zgłoszona przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Natalia Józefa Brzezińska, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA KUDOWY, zam. Kudowa-Zdrój

3.

Joanna Magdalena Buczyńska-Ceglarek, zgłoszona przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

4.

Agnieszka Halina Dolińska, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

5.

Katarzyna Milena Grzegorczyk, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

6.

Adriana Apolonia Helińska, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

7.

Magdalena Spendowska, zgłoszona przez KWW - ALTERNATYWA DLA KUDOWY (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

8.

Krystian Szewa, zgłoszony przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

9.

Janina Dorota Zwolińska, zgłoszona przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Jolanta Dubińska, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA KUDOWY, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Marcin Krzysztof Fabrycki, zgłoszony przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

3.

Iwona Maria Hejbucka, zgłoszona przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

4.

Maria Urszula Kołodko, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

5.

Anna Zofia Sujewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

6.

Klementyna Karolina Szewa, zgłoszona przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

7.

Katarzyna Justyna Tyrawa, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

8.

Agnieszka Iwona Zwolińska, zgłoszona przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 140

m. Kudowa-Zdrój

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Tadeusza Kościuszki 58, 57-350 Kudowa-Zdrój:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Marek Jan Biernacki, zgłoszony przez KWW RAZEM DLA KUDOWY, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Katarzyna Karina Kościołek, zgłoszona przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

3.

Magdalena Małgorzata Łukasik, zgłoszona przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

4.

Bartłomiej Edward Mróz, zgłoszony przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

5.

Joanna Stanisława Płoskonka, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

6.

Agnieszka Anna Wawrzuta, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

7.

Bożena Krystyna Zabrzeska, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

8.

Andrzej Stanisław Żółtański, zgłoszony przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Izabela Monika Fugowska, zgłoszona przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Magdalena Maria Kanecka, zgłoszona przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

3.

Elżbieta Marecka-Szydło, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA KUDOWY, zam. Kudowa-Zdrój

4.

Krystian Jan Mielec, zgłoszony przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

5.

Grażyna Ewa Mikołajczyk, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

6.

Adam Nowotyński, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

7.

Małgorzata Marzena Skoczylas, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

8.

Marcin Grzegorz Staruch, zgłoszony przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 141

m. Kudowa-Zdrój

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, Społeczny Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Słone 72, 57-350 Kudowa-Zdrój:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Monika Bębynowska-Maszczak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Aurelia Anna Frankowska, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

3.

Mirosława Bogumiła Kościołek, zgłoszona przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

4.

Ewa Kulok, zgłoszona przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

5.

Jan Robert Majkowski, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

6.

Barbara Anna Orzechowska, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

7.

Jagna Mieczysława Przypisek-Sobolewska, zgłoszona przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

8.

Anna Maria Ziniak, zgłoszona przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Elżbieta Katarzyna Chilarska, zgłoszona przez KWW RAZEM DLA KUDOWY, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Edyta Katarzyna Dąbrowska, zgłoszona przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

3.

Monika Marta Drąg, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

4.

Krystyna Maria Kołtun, zgłoszona przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

5.

Grażyna Lucyna Mankiewicz, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

6.

Marcin Jarosław Mączka, zgłoszony przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

7.

Krystyna Anna Romańska, zgłoszona przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

8.

Justyna Teresa Szewczyk, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

9.

Angelika Adriana Waszczuk, zgłoszona przez KWW PIOTRA MAZIARZA (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 142

m. Kudowa-Zdrój

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Aleksandra Fredry 8, 57-350 Kudowa-Zdrój:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Monika Balicka-Dec, zgłoszona przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Bogusława Zuzanna Bujak, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

3.

Bożena Teresa Duda, zgłoszona przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

4.

Alina Gałecka, zgłoszona przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

5.

Elżbieta Teresa Mikołajczyk, zgłoszona przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

6.

Ewa Urszula Prochot, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

7.

Jakub Spendowski, zgłoszony przez KWW - ALTERNATYWA DLA KUDOWY (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

8.

Rafał Krzysztof Stembalski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Edyta Breszko, zgłoszona przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Wanda Burak, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

3.

Natalia Katarzyna Drosdz, zgłoszona przez KW ROZWÓJ (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

4.

Michał Marcin Gaik, zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Lewin Kłodzki

5.

Mariola Barbara Krawczyk, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

6.

Danuta Grażyna Kubik, zgłoszona przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

7.

Dawid Dariusz Maszczak, zgłoszony przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

8.

Stanisław Zbigniew Płoskonka, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

9.

Grzegorz Leszek Zmonarski, zgłoszony przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 143

m. Kudowa-Zdrój

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7, Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II, ul. Szkolna 8, 57-350 Kudowa-Zdrój:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Przeprowadzenia Głosowania

1.

Weronika Marta Chwałek, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

2.

Katarzyna Barbara Grono, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

3.

Krzysztof Hawrylak, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

4.

Katarzyna Agnieszka Krawczyk, zgłoszona przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

5.

Agnieszka Łukasik-Musiał, zgłoszona przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

6.

Mariusz Oleśko, zgłoszony przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

7.

Anna Magdalena Rudzik, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

8.

Irena Rzepa, zgłoszona przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

9.

Daniela Ziemianek, zgłoszona przez KWW PIOTRA MAZIARZA (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

 

 

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. Ustalenia Wyników Głosowania

1.

Anna Gieracka-Kurzawiak, zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Kudowa-Zdrój

2.

Bartłomiej Górecki, zgłoszony przez KW ROZWÓJ (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

3.

Krystyna Łukasik, zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM, zam. Kudowa-Zdrój

4.

Małgorzata Mazur, zgłoszona przez KWW MICHAŁ PUNDA-PONAD PODZIAŁAMI, zam. Kudowa-Zdrój

5.

Jolanta Ostrowska, zgłoszona przez KW ROZWÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

6.

Jolanta Beata Stachura, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY, zam. KUDOWA-ZDRÓJ

7.

Ewa Krystyna Staruch, zgłoszona przez KWW PIOTRA MAZIARZA, zam. Kudowa-Zdrój

8.

Wioletta Anna Stefańska, zgłoszona przez KWW GŁOS KUDOWY (uzupełnienie składu), zam. Kudowa-Zdrój

9.

Jolanta Suchecka, zgłoszona przez KWW NASZA KUDOWA-ZDRÓJ, zam. Kudowa-Zdrój

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Janusz Engel
Data publikacji:05.10.2018 17:12
Data na dokumencie:01.10.2018
Informację aktualizował:Janusz Engel
Data aktualizacji:05.10.2018 17:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 54