Kudowa-Zdrój 28-09-2018 r.

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: 25/2018 cele rolne i ogrody przydomowe, 26/2018 działalność handlową.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia  28-09-2018 r. do 19-10-2018 r.

 

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na cele rolne i ogrody przydomowe, działalność handlową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:28.09.2018 11:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:04.10.2018 08:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 44