Janusz Engel 12.09.2018 20:03 wersja do wydruku

                                                                                    

                       OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE

 

Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II
Informacja  o  aktualnych  składach  obwodowych  komisji  wyborczych  na  obszarze  właściwości m. Kudowa-Zdrój

 

 

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

UCHWAŁA

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego  zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

INFORMACJA W SPRAWIE SZKOLENIA DLA OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

 

 

POSTANOWIENIE

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II

z dnia 24 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349), w celu powołania w mieście Kudowa-Zdrój obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu II informuje, co następuje:

 

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 25.09 2018 r. do godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju do niżej wymienionych komisji wyborczych:

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 2, 

- Nr 2, w liczbie 1, 

- Nr 3, w liczbie 1, 

- Nr 4, w liczbie 1, 

- Nr 5, w liczbie 2, 

- Nr 6, w liczbie 2, 

- Nr 7, w liczbie 2, 

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

- Nr 1, w liczbie 2,

- Nr 2, w liczbie 1,

- Nr 3, w liczbie 1,

- Nr 4, w liczbie 1,

- Nr 5, w liczbie 1,

- Nr 6, w liczbie 2,

- Nr 7, w liczbie 2,

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 26.09 2018 r. o godz. 11.00
w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju.

§ 3

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu II

Sebastian Kowalski

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OBWODOWE KOMISJE WYBORCZE
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Janusz Engel
Data publikacji:12.09.2018 20:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Janusz Engel
Data aktualizacji:17.10.2018 17:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 157