Arkadiusz Sip 05.09.2018 13:41 wersja do wydruku

Kudowa-Zdrój 05-09-2018 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: 22/2018 umieszczenie reklamy, 23/2018 cele rolne i ogrody przydomowe, 24/2018 oddania w użyczenie.

W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia                      05-09-2018 r. do 26-09-2018 r.

 

 

Z up. Burmistrza

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:I N F O R M A C J A-wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: 22/2018 umieszczenie reklamy, 23/2018 cele rolne i ogrody przydomowe, 24/2018 oddania w użyczenie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Data publikacji:05.09.2018 13:41
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:05.09.2018 13:41
Liczba wyświetleń dokumentu: 32