O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 10 września 2018 roku  o godz. 1400  w sali  narad  Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr  XLIX/18 z dnia 26.07.2018r. z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2018 rok,
b)    ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Kudowa – Zdrój oraz zakazu sprzedaży , podawania , wnoszenia i spożywania  napojów alkoholowych,
c)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 25 obręb Stary Zdrój (AM-1) na okres 9 lat,
d)    wyrażenia zgody na sprzedaż przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie bezprzetargowym udziału w nieruchomości zabudowanej pawilonem handlowym na rzecz dzierżawcy gruntu, który wybudował go ze środków własnych,
e)     wyrażenia zgody na sprzedaż przez Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym na rzecz dzierżawcy gruntu,  który wybudował go ze środków własnych,
f)    rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
9.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdrój

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 10.09.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:31.08.2018 09:38
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:31.08.2018 09:38
Liczba wyświetleń dokumentu: 31