Zarządzenie nr 0050.179.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

 
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2018/2019

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948. Dz. U. z 2017 r. poz 730 i poz. 935) w związku z art. 90u ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., Nr 1943 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów określonej w obowiązujących przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych należy składać w terminie do dnia 30 września 2018 roku.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.179.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:30.08.2018 10:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:30.08.2018 10:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 42