Zarządzenie nr 0050.180.2018

Zarządzenie Nr 0050.180.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się czynsz dzierżawny w wysokości 700,00 zł + 23% VAT za dzierżawę w dniu 05-09-2018 r. części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Zakrze, gmina Kudowa – Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 216 (AM-5) o pow. 900 m2 z przeznaczeniem na ustawienie namiotu cyrkowego wraz z zapleczem.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.180.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:29.08.2018 11:30

Rejestr zmian dokumentu

pokaż