Janusz Engel 23.08.2018 10:07 wersja do wydruku

ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2018

BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kudowa-Zdrój miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy ( t.j. Dz.U. z 2018 poz. 754, poz. 1000 oraz poz. 1349) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast (Dz. U. z 2018r. poz.1561) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

1. W związku z realizacją zadań nałożonych ustawą z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy wyznaczam na obszarze miasta Kudowa-Zdrój miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018r. Wykaz wyznaczonych miejsc zawiera załącznik do zarządzenia.

2. Wykaz miejsc, o których mowa w ust. 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miejskiego ul. Zdrojowa 24 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 2.

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój

 

/-/ Piotr Maziarz

 

Powrót

Pokaż komentarz

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZARZĄDZENIE NR 0050.174.2018 BURMISTRZA MIASTA KUDOWA-ZDRÓJ z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Janusz Engel
Data publikacji:23.08.2018 10:07
Data na dokumencie:21.08.2018
Informację aktualizował:Janusz Engel
Data aktualizacji:23.08.2018 10:13
Liczba wyświetleń dokumentu: 37