S E S J A

RADY MIEJSKIEJ
KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 26 lipca 2018 roku  o godz. 1200  w sali  narad  Rady Miejskiej przy ul. Zdrojowej 27  z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu  nr  XLVIII/18 z dnia 28.06.2018r. z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    przyjęcia określonego w Studium Wykonalności przedsięwzięcia pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Kudowie-Zdroju przy ulicy Nad Potokiem 58” i upoważnienia Burmistrza Gminy Kudowa-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania w ramach konkursu zamkniętego nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18,
b)    zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa -Zdrój,
c)    zmian w budżecie gminy Kudowa - Zdrój na 2018 rok,
d)    zmiany uchwały nr XLIV/283/2018 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic  oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
e)    określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Interpelacje i zapytania radnych.
7.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
8.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
9.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdrój

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 26.07.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:18.07.2018 12:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bernadeta Stasiak
Data aktualizacji:18.07.2018 12:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 33