PROTOKÓŁ NR XLVII/18
z sesji Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju
z dnia 12 czerwca 2018 roku

GODZINA ROZPOCZĘCIA SESJI - 1400 - uruchomiono rejestrację audio oraz audiowizualną przebiegu sesji.
Zapis audio odzwierciedla rzeczywisty przebieg sesji i stanowi załącznik do protokołu.   

Ad.1)

Przewodnicząca Rady Miejskiej Sylwia Bielawska otworzyła XLVII sesję Rady Miejskiej Kudowy – Zdroju. Przewodnicząca Rady poinformowała, że sesja będzie nagrywana.
Przewodnicząca Rady na podstawie listy obecności stwierdziła, że na sesji obecnych jest 13 radnych co stanowi niezbędne quorum.
Radni nieobecni:
1.    Mariusz Kieca                         - nieobecność usprawiedliwiona
2.    Maciej Turoń                           - nieobecność usprawiedliwiona

Przewodnicząca Rady odczytała proponowany porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Uroczyste wręczenie stypendiów Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
3.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.
Nie zgłoszono wniosków do w/w porządku obrad.

Ad.2)

Przewodnicząca Rady Miejskiej oraz Burmistrz Miasta  wręczyli stypendia  Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju w następujących kategoriach: stypendium naukowe i stypendium sportowe. Wręczono 3 stypendia naukowe oraz 22 nagrody i wyróżnienia za osiągnięcia sportowe.
Ponadto wręczono podziękowania dla dyrektorów szkół, nauczycieli oraz wyróżnienia dla trenerów.

Ad.3)

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca Rady zamknęła obrady XLVII sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

GODZINA ZAKOŃCZENIA SESJI – 1510 – zakończono rejestrację audio i audiowizualną.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Bielawska

 

Na tym protokół zakończono.
Protokół sporządziła:
B.Stasiak

Sesja nr XLVII z dnia 12 czerwca 2018 roku – zapis wideo  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180612.mp4
Sesja nr XLVII z dnia 12 czerwca 2018 roku  - zapis audio  https://sesje.kudowa.pl/av/2018/ses-20180612.mp3

Strona główna z sesjami Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju: https://sesje.kudowa.pl

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Protokół nr XLVII/18 z dnia 12 czerwca 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Data publikacji:02.07.2018 09:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:12.09.2018 12:31
Liczba wyświetleń dokumentu: 76