Zarządzenie nr 0050.105.2018

Zarządzenie Nr 0050.105.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50 i poz. 650) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 260,06 + 23% Vat za dzierżawę nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Nowy Zdrój, gmina Kudowa – Zdrój, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 257/39 i 257/40 (AM-2) o pow. 2508 m2 z przeznaczeniem na miejsca postojowe, małą architekturę i teren rekreacyjny przy prowadzonej działalności usługowej.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 124/98 Zarządu Miasta w Kudowie-Zdroju z dnia 30 czerwca 1998 roku w sprawie dzierżawy nieruchomości bez zabudowań stanowiącej własność gminy Kudowa Zdrój na okres dłuższy niż 3 lata, z późniejszymi zmianami tej uchwały.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.105.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2018 09:21

Rejestr zmian dokumentu

pokaż