Zarządzenie nr 0050.104.2018

Zarządzenie Nr 0050.104.2018
Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój
z dnia 14 maja 2018 r.

w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego czynszu dzierżawnego

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz. 50 i poz. 650) Burmistrz Miasta Kudowa – Zdrój zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 1000,00 zł + 23% Vat za dzierżawę części nieruchomości stanowiącej część budynku kotłowni oraz komin, położonej w obrębie Zakrze, gmina Kudowa – Zdrój, na działce oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 438/65 (AM-17) z przeznaczeniem na instalację stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowa – Zdrój.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 0050.104.2018
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.05.2018 09:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż