wersja do wydruku Arkadiusz Sip 10.05.2018 08:40

ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.

GMZM.GL 6121.8.2018                                                                                      Kudowa - Zdrój, dn. 07.05.2018 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 74/862-17-17, fax, 74/862-17-18 NIP:883-16-79-903, REGON 890717929

zaprasza do złożenia ofert na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
 

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Wycenie podlega materiał o wartości minimalnej:

 

 1.WD0  1  Świerk--- 51,96 m³  netto za 1m³- 165,00zł= 8573,40 zł+23%VAT(1971,88)   zł=  10545,28 zł Brutto

 

 2.WD0  2  Świerk---121,68 m³  netto za 1m³- 185,00zł=  22510,80 zł+23%VAT(5177,48) zł=27688,28 zł Brutto

 

 3.WD0  3  Świerk---112,45 m³  netto za 1m³- 220,00zł=24739,00 zł+23%VAT(5689,97) zł=  30428,97 zł Brutto

 

 4.WDO 1  sosna----    2,75  m³  netto za 1 m³-165,00zł=        453,75 zł+23%VAT(104,36 ) zł=   558,11 zł Brutto

 

 5.WDO 2  Sosna----     4,44 m³  netto za 1 m³-185,00zł=      821,40 zł+23%VAT( 188,92)  zł= 1010,32 zł Brutto

 

 6.WDO 3  Sosna----    4,57 m³  netto za 1 m³-220,00zl=      1005,40zł+23%VAT(231,24)   zł= 1236,64 zł Brutto

 

 

            Razem------------ 58103,75 zł Netto+23%VAT(13363,86zł)= 71467,61  zł  Brutto

 

            Ogółem wartość sprzedaży drewna wielkowymiarowego-----     71467,61   zł    Brutto

 

Z up. Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój

Edyta Bubińska

z-ca Burmistrza Miasta

 

 

Sposób obliczenia oferty: cena brutto oferty
2. Termin realizacji zamówienia: 30.05.2018 roku
3. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena - 100%
4. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 14.05.2018 r. do godz. 12:00 , w formie: pisemnej (osobiście, listownie) w kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą zadania którego dotyczy (Oferta na zakup drewna wielkowymiarowego)
5. Osobą do kontaktów w sprawie jest Roman Krupa, tel. 695 895 802
6. Oferta winna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.05.2018 08:40

Rejestr zmian dokumentu

pokaż