Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

   Znak sprawy: ZP.271.2.2018

Kudowa-Zdrój, 08.05.2018r. 

Zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

 

Na podstawie Art. 92. ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia,
o częściowym unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-04-2018 pod numerem 547896-N-2018 w tym:

w Część nr 1 zamówienia

pn. „Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów oraz naprawa instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju”

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej części oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

UZASADNIENIE PRAWNE:

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania w cz. nr 1 zamówienia zgodnie z art. Art. 93. ust. 1.  pkt. 4 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)

 

 

 w Część nr 2 zamówienia

pn.„Termomodernizacja w zakresie docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów spadzistych oraz wymiany pokrycia stropodachów wraz z ich ociepleniem, malowanie istniejącego pokrycia dachów spadzistych z blachy płaskiej, naprawa instalacji odgromowej w budynku ZSP im Jana Pawła II przy ul. Pogodnej 9 (dawna ul. M. Buczka) w Kudowie-Zdroju”.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej części do upływu terminu składania ofert tj. do 07-05-2018 do godziny 13:00 nie wpłynęła żadna oferta.

UZASADNIENIE PRAWNE: W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania w cz. nr 2 zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)

w Część nr 3 zamówienia

pn. „Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej, naprawy stolarki drzwiowej, oraz docieplenia podłogi strychu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju”.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszej części do upływu terminu składania ofert tj. do 07-05-2018 do godziny 13:00 nie wpłynęła żadna oferta.

UZASADNIENIE PRAWNE: W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia postępowania w cz. nr 3 zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)

BURMISTRZ

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZP.271.2.2018 z dnia 08.05.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:08.05.2018 13:02
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:08.05.2018 13:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 47