Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP. 271.1.2018

Kudowa-Zdrój, 09.04.2018 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie "Termomodernizacja budynków oświatowych, administracyjnych i użyteczności publicznej w Kudowie-Zdroju w ramach projektu: „Poprawa jakości powietrza na obszarze OSI ZKD – Kudowa-Zdrój – kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – etap III". Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21-03-2018r. pod numerem 534074-N-2018

Na podstawie art. 86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 09-04-2018 o godz. 13.15. Miejsce otw. - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie poszczególnych części zamówienia:

 

Nr części

Nazwa części

Kwota w zł brutto

Część nr I

Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia elewacji budynku, wymiany pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu i naprawą instalacji odgromowej w   budynku ZSP im Jana Pawła II przy ul. Zdrojowej 22A w Kudowie-Zdroju

498 327,12

Część nr II

Termomodernizacja w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku ZSP im Jana Pawła II przy ul. Zdrojowej 22A w Kudowie-Zdroju

257 686,23

Część nr III

Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów oraz naprawa instalacji odgromowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju

371 393,00

Część nr IV

Termomodernizacja w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. T. Kościuszki 58 w Kudowie-Zdroju  

172 020,42

Część nr V

Termomodernizacja w zakresie docieplenia elewacji budynku, docieplenia dachów spadzistych oraz wymiany pokrycia stropodachów wraz z ich ociepleniem, malowanie istniejącego pokrycia dachów spadzistych z blachy płaskiej, naprawa instalacji odgromowej w budynku ZSP im Jana Pawła II przy ul. Pogodnej 9 (dawna ul. M. Buczka) w Kudowie-Zdroju 

236 130,98

Część nr VI

Termomodernizacja w zakresie wymiany stolarki okiennej, naprawy stolarki drzwiowej, oraz docieplenia podłogi strychu w budynku Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju

199 210,80

Część nr VII

Termomodernizacja w zakresie wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiany kotłów grzewczych w budynku Urzędu Miasta przy ul. Zdrojowej 24 w Kudowie-Zdroju

250 987,65

 
  1. W wyniku podjętych czynności stwierdzono, że do upływu terminy składania ofert, na poszczególne części wpłynęły następujące oferty w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono numerami:

Nr oferty

Nr Części

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

5

Usługi Ogólnobudowlane Sławomir Sobczak,

ul. Kościuszki 110B, 57-350 Kudowa-Zdrój

790.319,56

2018-09-28

60

30

2

1

Firma Handlowo-Usługowa „SZAREK”

s.c.  Maria i Jan Szarek,

ul. Okrzei 23, 57-350 Kudowa-Zdrój

477.633,57

2018-09-28

60

30

3

Firma Handlowo-Usługowa „SZAREK”

s.c.  Maria i Jan Szarek,

ul. Okrzei 23, 57-350 Kudowa-Zdrój

410.526,90

2018-09-28

60

30

3

2

ADIX Adam Sociński,

ul. Okrzei 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój

202.439,98

2018-09-28

48

30

4

ADIX Adam Sociński,

ul. Okrzei 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój

169.059,11

2018-09-28

48

30

7

ADIX ADAM SOCIŃKI,

ul. Okrzei 2A, 57-350 Kudowa-Zdrój

204.404,18

2018-09-28

48

30

Burmistrz

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.1.2018 z dnia 09.04.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:09.04.2018 15:01
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:09.04.2018 15:01
Liczba wyświetleń dokumentu: 69