Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w Kudowie-Zdroju przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: działalność usługowo-handlową i ogrody przydomowe

Kudowa-Zdrój 05-04-2018 r.

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: 10/2018 działalność usługowo-handlową, 11/2018 ogrody przydomowe.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia 05-04-2018 r. do 26-04-2018 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w Kudowie-Zdroju przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: działalność usługowo-handlową i ogrody przydomowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2018 13:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż