Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: działalność usługowo-handlową, ogrody przydomowe

Kudowa-Zdrój 27-03-2018 r.

 

 

I N F O R M A C J A

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: 8/2018 działalność usługowo-handlową, 9/2018 ogrody przydomowe.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia   27-03-2018 r. do 17-04-2018 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: działalność usługowo-handlową, ogrody przydomowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:27.03.2018 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż