wersja do wydruku Arkadiusz Sip 21.03.2018 14:34

S E S J A RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU - 28 marca 2018 roku o godz. 14:00 w sali narad Rady Miejskiej przy ul.Zdrojowej 27

SESJA

RADY MIEJSKIEJ

KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 28 marca 2018  roku  o godz. 1400  w   sali narad  Rady Miejskiej przy  ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

        1.   Otwarcie sesji Rady Miejskiej.

        2.   Ustalenie porządku obrad.

 3.  Rozpatrzenie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

         a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Kudowa-Zdrój,

        b)  zmian w budżecie gminy Kudowa-Zdrój na 2017 rok,

       c)  zmiany uchwały nr XXXVI/212/17 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 20 czerwca 2017 roku                           w sprawie powierzenia spółce Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Kudowie-Zdroju zadań własnych gminy Kudowa-Zdrój,

       d) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 574 obręb Słone (AM-17) na okres 10 lat,

      e ) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki nr 572 obręb Słone (AM-17) na okres 10 lat,

       f) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla  Dorosłych funkcjonującego w strukturach Zespołu  Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdroju,

       g) przyjęcia raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kudowa-Zdrój na rok 2017,

       h) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kudowa-Zdrój w 2018 roku,

       i) podziału Gminy Kudowa-Zdrój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

       j)  podziału Gminy Kudowa-Zdrój na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

        4.   Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.

        5.   Interpelacje i zapytania radnych.

        6.   Wolne wnioski i oświadczenia radnych.

        7.   Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.

        8.   Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:S E S J A RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU - 28 marca 2018 roku o godz. 14:00 w sali narad Rady Miejskiej przy ul.Zdrojowej 27
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Arkadiusz Sip
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:21.03.2018 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż