Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 31.01.2018r.

O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU

odbędzie się w dniu 31 stycznia  2018 roku  o godz. 1400  w    sali narad  Rady Miejskiej przy  ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu nr XL/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 20.11.2017 r. i nr XLI/17 z sesji Rady Miejskiej z dnia 22.12.2017r.
4.    Rozpatrzenie projektów  uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
b)    zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych funkcjonującego w strukturach Zespołu Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Kudowie – Zdroju,
c)    uchwalenia  Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kudowa-Zdrój na lata 2018-2022,
d)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego pawilonem handlowym,
e)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym,
f)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem o funkcji handlowo-usługowej,
g)    wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat dla gruntu zabudowanego budynkiem handlowo-usługowym,
h)    rozpatrzenia skargi Mirosława Hostyńskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwały Nr XXXVII/214/17 i Nr XXXVII/215/17 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kudowie-Zdroju,
i)    planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018.
5.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwał.
6.    Sprawozdanie z prac komisji Rady Miejskiej za 2017rok.
7.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z prac między sesjami.
8.    Interpelacje i zapytania radnych.
9.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy.
11.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 31.01.2018r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:23.01.2018 08:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż