wersja do wydruku Marek Kot 22.01.2018 15:38

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 r.

Plan Postępowań Urzędu Miejskiego w Kudowie-Zdroju

na rok budżetowy 2018

sporządzony na podstawie art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia
(w zł netto)

Przewidywany tryb
lub inna  procedura
udzielenia zamówienia

Przewidywany
termin wszczęcia postępowania
w ujęciu kwartalnym
lub miesięcznym

1

Zakup i instalacja  sprzętu do multimedialnych pokazów plenerowych

Dostawa

254 567,07 zł

p.nieograniczony

II-III kwartał

2

Remont dróg o nawierzchni asfaltowej

Robota budowlana

65 040,65 zł

p.nieograniczony

II kw / 04

3

Remont dróg o nawierzchni szutrowej

Robota budowlana

65 040,65 zł

p.nieograniczony

II kw / 04

4

Remont nawierzchni chodników (nawierzchnia z kostki betonowej)

Robota budowlana

40 650,41 zł

p.nieograniczony

II kw / 04

5

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Z S P im. Jana Pawła II w Kudowie-Zdrój

Robota budowlana

160 426,00 zł

p.nieograniczony

I kwartał

6

Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego  w Z S P  im. Jana Pawła II w Kudowie -Zdrój

Robota budowlana

625 245,00 zł

p.nieograniczony

I kwartał

7

Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie-Zdrój

Robota budowlana

499 151,00 zł

p.nieograniczony

I kwartał

8

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Kudowie-Zdrój

Robota budowlana

378 715,00 zł

p.nieograniczony

I kwartał

9

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Usługa

139 753,00 zł

p.nieograniczony

III/09

10

Udzielenie i obsługa pożyczki długoterminowej

Usługa

444 451,00 zł

p.nieograniczony

III/09

11

Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kudowa-Zdrój

Usługa

2 372 222,22 zł

p.nieograniczony

I kwartał

12

Odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych z Gminy Kudowa-Zdrój

Usługa

272 357,72 zł

p.nieograniczony

IV kwartał 2018

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK                                                                                                                               

Burmistrz

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELANIE ZAMÓWIEŃ NA 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Marek Kot
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.01.2018 15:38

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
22.01.2018 15:38 Utworzenie dokumentu. (Marek Kot)