Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: ogrody przydomowe, grunty pod garażem wybudowanym ze środków własnych, działalność handlowo-usługową

Kudowa-Zdrój 18-12-2017 r.

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: nr 44/2017 ogrody przydomowe, 45/2017 grunty pod garażem wybudowanym ze środków własnych ludności, 46/2017 działalność usługowo-handlową.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia   18-12-2017 r. do 08-01-2018 r.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: ogrody przydomowe, grunty pod garażem wybudowanym ze środków własnych, działalność handlowo-usługową
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:18.12.2017 15:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż