Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP.271.13.2017

Kudowa -Zdrój, 08.12.2017 

Wyjaśnienia do wniosku nr 1 z dnia 05.12.2017

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego oraz pożyczki długoterminowej dla Gminy Kudowa-Zdrój” zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 04-12-2017 pod numerem 626990-N-2017.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1579 z późn. zm.), w związku z wpłynięciem wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój, udziela następującej odpowiedzi i wyjaśnienia :

  1. Prosimy o odpowiedź czy pożyczka będąca przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego może zostać udzielona przez fundusz inwestycyjny działający na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U 2004 Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.)?.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ Zamawiający określił, iż podmiotem udzielającym kredytu lub pożyczki ma być podmiot wykonujący czynności bankowe zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku Prawo Bankowe  (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 ze zm.).

Burmistrz
Piotr Maziarz

 

Wyk. w 1 egz. IB/IB

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosku nr 1 z dnia 05-12-2017 - ZP.271.13.2017r. opublikowane 08-12-2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:08.12.2017 09:12
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:08.12.2017 09:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 51