ZAPYTANIE OFERTOWE-na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.

GMZM.GL 6121.15.2017                                                                           

                                                                                              Kudowa - Zdrój, dn. 05.12.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 74/862-17-17, fax, 74/862-17-18 NIP:883-16-79-903, REGON 890717929

zaprasza do złożenia ofert na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
 

Opis przedmiotu zamówienia:
Wycenie podlega materiał o wartości minimalnej:

 

 1.WC0  1  Świerk----16,16 m³  netto za 1m³- 210,00zł=    3393,60 zł+23%VAT(780,53)   zł=  4174,13 zł Brutto

 2.WC0  2  Świerk----37,69 m³  netto za 1m³- 240,00zł=    9045,60 zł+23%VAT(2080,49) zł=11126,09 zł Brutto

 3.WC0  3  Świerk----29,13 m³  netto za 1m³- 270,00zł=    7865,10 zł+23%VAT(1808,97) zł=  9674,07 zł Brutto

 4.WDO 1  Świerk---- 7,03  m³  netto za 1 m³-160,00zł=    1124,80 zł+23%VAT(258,70 ) zł=   1383,50 zł Brutto

 5.WDO 2  Świerk----23,63 m³  netto za 1 m³-180,00zł=    4253,40 zł+23%VAT( 978,28)  zł= 5231,68 zł Brutto

 6.WDO 3  Świerk----20,60 m³  netto za 1 m³-210,00zl=     4326,00zł+23%VAT(994,98)   zł= 5320,98 zł Brutto

 

 

                                           Razem------------ 30008,50 zł Netto+23%VAT  (6901,95) zł   =  36910,45 zł  Brutto

 

            Ogółem wartość sprzedaży drewna wielkowymiarowego świerk.      -----     36910,45 ----  zł Brutto

 

Sposób obliczenia oferty: cena brutto oferty
2. Termin realizacji zamówienia: 29.12.2017 roku
3. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena - 100%
4. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 12.12.2017 r. do godz. 12:00 , w formie: pisemnej (osobiście, listownie) w kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą zadania którego dotyczy (Oferta na zakup drewna wielkowymiarowego)
5. Osobą do kontaktów w sprawie jest Roman Krupa, tel. 695 895 802
6. Oferta winna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

Z up. Burmistrza

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE-na zbycie drewna wielkowymiarowego stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2017 11:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż