ZAPYTANIE OFERTOWE -na zbycie drewna średniowymiarowego, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.

GMZM.GL 6121.16.2017

                                                                                                               Kudowa - Zdrój, dn. 05.12.2017r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój
tel. 74/862-17-17, fax, 74/862-17-18 NIP:883-16-79-903, REGON 890717929

zaprasza do złożenia ofert na zbycie drewna średniowymiarowego, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia:
Wycenie podlega materiał o wartości minimalnej

 

 1.  S-4 Świerk-18,90 m³ cena netto za 1m³-95,00zł = 1795,50  zł  Netto+8%VAT(143,64)zł=1939,14 zł Brutto 

                                                                       

                                                                                       

Ogółem wartość sprzedaży drewna średniowymiarowego   -----     1939,14 zł Brutto

 

Sposób obliczenia oferty: cena brutto oferty
2. Termin realizacji zamówienia: 29.12.2017 roku
3. Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena - 100%
4. Określenie miejsca, sposobu i terminu składania oferty: Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w terminie do dnia 12.12.2017 r. do godz. 14:00 , w formie: pisemnej (osobiście, listownie) w kopercie zaadresowanej na Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy oraz nazwą zadania którego dotyczy (Oferta na zakup drewna średniowymiarowego)
5. Osobą do kontaktów w sprawie jest Roman Krupa, tel. 695 895 802
6. Oferta winna zostać złożona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1  do niniejszego zapytania ofertowego.

                                                                                                                       

Z up. Burmistrza

Edyta Bubińska

Zastępca Burmistrza

                                      

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE -na zbycie drewna średniowymiarowego, stanowiącego własność gminy Kudowa-Zdrój, pochodzącego z cięć sanitarnych drzewostanu lasów komunalnych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.12.2017 11:05

Rejestr zmian dokumentu

pokaż