Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: działalność handlowo-usługową, cele rolne i ogrody przydomowe

Kudowa-Zdrój 22-11-2017 r.

 

I N F O R M A C J A

 

Działając na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Kudowy-Zdroju informuje, że zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń (parter), w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju przy ul. Zdrojowej 24,  wykazy dotyczące nieruchomości, położonych w Gminie Kudowa-Zdrój, przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: nr 42/2017 działalność usługowo-handlową, 43/2017 cele rolne i ogrody przydomowe.
W/w wykazy będą wywieszone przez okres 21 dni tj. od dnia  22-11-2017 r. do 13-12-2017 r.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazów dot. nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na: działalność handlowo-usługową, cele rolne i ogrody przydomowe
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2017 15:24

Rejestr zmian dokumentu

pokaż