Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 1.12.2017r.

O G Ł O S Z E N I E
S E S J A

RADY MIEJSKIEJ KUDOWY – ZDROJU


odbędzie się w dniu 1 grudnia  2017 roku  o godz. 1200  w    sali narad  Rady Miejskiej przy  ul. Zdrojowej 27 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji Rady Miejskiej.
2.    Ustalenie porządku obrad.
3.    Rozpatrzenie projektu  uchwały Rady Miejskiej w sprawie:
a)    zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta Kudowa-Zdrój.
4.    Głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
7.    Wnioski i oświadczenia mieszkańców Gminy
8.    Zamknięcie sesji Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju.


PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
Kudowy – Zdroju

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sesja Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju - 1.12.2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:22.11.2017 09:42

Rejestr zmian dokumentu

pokaż