Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Czermna - działka nr 183 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny

Kudowa-Zdrój 16-11-2017 r.


OGŁOSZENIE

    Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, poz. 2260; Dz. U. z 2017 r., poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

BURMISTRZ MIASTA Kudowa-Zdrój
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

na dzierżawę części nieruchomości położonej w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Czermna (AM-7), oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 183 o powierzchni 430 m2, z przeznaczeniem na teren rekreacyjny.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od dnia 01-01-2018 r. do 31-12-2020 r.

Stawka wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 137,60 zł
Wylicytowana roczna stawka czynszu dzierżawnego podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT 23%.

    Przetarg odbędzie się 21-12-2017 r. o godz. 9:30, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.
    Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 27,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020  Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie -Zdroju, najpóźniej do 18-12-2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.
    Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. Jeżeli osoba ustalona jako Dzierżawca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole  z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
    Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).
    Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Ogłoszenie - przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości położonej w obrębie Czermna - działka nr 183 z przeznaczeniem na teren rekreacyjny
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Bernadeta Stasiak
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:16.11.2017 08:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż