Zarządzenie 53/09

Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 20 marca  2009 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kudowa Zdrój za 2008 rok oraz sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn..zm.) zarządzam co następuje:

§1.

  1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za 2008 rok stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania  planów finansowych instytucji kultury:
    • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju
    • Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju stanowiące załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia.

§2.

Sprawozdania, o których mowa  w § 1 należy  przedłożyć  Radzie Miejskiej Kudowa Zdrój oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu.

§3.

Wykonanie uchwały powierza się skarbnikowi gminy.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 541.5 KB)
  • 2. (xls 310.5 KB)
  • 3. (doc 61.5 KB)
  • 4. (xls 57.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 53/09
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.03.2009 08:26
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.03.2009 09:26
Liczba wyświetleń dokumentu: 170