Zarządzenie nr 183/07
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 20 listopada 2007 r.

 


w sprawie: ustalenia wzorów dokumentów stosowanych w sprawach zwolnień z podatku  od nieruchomości udzielanych w ramach programu pomocy de minimis.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z Uchwałą nr VII/44/07 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie: zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis w Gminie Kudowa-Zdrój zarządzam, co następuje:

 

 

 

§1.


Ustalam następujące  wzory dokumentów:

 

 

 

  • wniosek o zwolnienie z podatku  od nieruchomości w ramach pomocy de minimis  dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej  Strefy Ekonomicznej – podstrefa Kudowa-Zdrój stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
  • wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą na terenie Gminy Kudowa-Zdrój stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
  • wniosek o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis w związku z dokonaniem nowej inwestycji i utworzeniem nowych miejsc pracy z nią związanych stanowiący załącznik nr 3 do  do niniejszego zarządzenia,
  • informacja o otrzymanej pomocy publicznej stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
  • informacja dotycząca planowanych do utworzenia nowych miejsc pracy stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

 


§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy

 

 

§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta
Kudowa-Zdrój

 

 

Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 32 KB)
  • 2. (doc 32.5 KB)
  • 3. (doc 36.5 KB)
  • 4. (doc 52 KB)
  • 5. (doc 29.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 183/07 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 20 listopada 2007 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:09.02.2009 10:10
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:28.12.2018 08:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 53