Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju
ul. Zdrojowa 16/XXII/11, 57-350 Kudowa Zdrój
tel. 74 866 14 35

 

Dyrektor: Urszula Faroń-Bielecka

 

  • Forma organizacyjna: gminna instytucja kultury ( posiadająca osobowość prawną)
  • Uchwała o utworzeniu: Uchwała Nr XLI/243/05 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 5 października 2005 roku w sprawie: utworzenia gminnej instytucji kultury – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie Zdroju.
  • Uchwała nadająca Statut: Uchwała Nr XLI/244/05 Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 5 października 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie Zdroju
  • Uchwała Nr XXII/137/16 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/244/05 Rady Miejskiej w Kudowie-Zdroju z dnia 5 października 2005 roku w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kudowie-Zdroju
  • Upoważnienie/pełnomocnictwo dla kierownika jednostki: Dyr. Urszula Faroń - Bielecka powołana Zarządzeniem Nr 183/2005 Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju z dnia 30 grudnia 2005 roku.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie Zdroju
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:09.02.2009 09:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Arkadiusz Sip
Data aktualizacji:19.03.2018 13:19
Liczba wyświetleń dokumentu: 325