Znak sprawy: ZP.271.10.2017                                                               Kudowa-Zdrój, 31-10-2017  

Wyjaśnienia
do wniosku nr 6 z dnia 23.10.2017 r.

na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) wraz z informacją o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17-10-2017 pod numerem 602294-N-2017

(pełna treść pytań, odpowiedzi, wyjaśnień i zmian w załącznikach)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosku nr 6 - ZP.271.10.2017 z dnia 31-10-2017r
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:31.10.2017 14:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:31.10.2017 14:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 49