Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 74/866 13 51

   Znak sprawy: ZP.271.11.2017

Kudowa-Zdrój, 30.10.2017r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie Art. 92. ust. 1 pkt 7 ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) Gmina Kudowa-Zdrój zawiadamia,o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.  „Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2017/2018", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-10-2017 pod numerem 605144-N-2017.

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE:

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do 30-10-2017
do godziny 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

UZASADNIENIE PRAWNE:

W związku z powyższym wystąpiła przesłanka do unieważnienia ww. postępowania
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.)

 

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - ZP.271.11.2017 z dnia 30.10.2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:30.10.2017 14:25
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:30.10.2017 14:25
Liczba wyświetleń dokumentu: 85