Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP. 271.11.2017

Kudowa-Zdrój, 30.10.2017 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.
„Zimowe utrzymanie wybranych odcinków dróg na terenie miasta Kudowa-Zdrój w sezonie 2017/2018", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20-10-2017 pod numerem 605144-N-2017.

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu do upływu terminu składania ofert tj. do 30-10-2017 do godziny 12:00 nie wpłynęła żadna oferta.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - ZP.271.11.2017 z dnia 30.10.2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:30.10.2017 14:21
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:30.10.2017 14:21
Liczba wyświetleń dokumentu: 164