Znak sprawy: ZP.271.10.2017                                                               Kudowa-Zdrój, 30-10-2017  

Wyjaśnienia
do wniosku nr 2 z dnia 20.10.2017 r.
oraz
do wniosku nr 3 z dnia 23.10.2017 r

na podstawie art. 38 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) wraz z informacją o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17-10-2017 pod numerem 602294-N-2017

(pełna treść pytań, odpowiedzi i wyjaśnień w załącznikach)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosku nr 2 i 3 - ZP.271.10.2017 z dnia 30-10-2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:30.10.2017 11:06
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:30.10.2017 11:06
Liczba wyświetleń dokumentu: 72