Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP.271.10.2017

Kudowa-Zdrój, 25-10-2017 

Informacja

 o zmianie treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17-10-2017 pod numerem 602294-N-2017.

 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.) w związku wpłynięciem wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówieniaZamawiający - Gmina Kudowa-Zdrój informuje, że w celu wyczerpującego opracowania odpowiedzi i wyjaśnień oraz przygotowania dodatkowych informacji
zmienia termin składania ofert
z dnia 27-10-2017 na 08-11-2017.

Godziny, miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

 

Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy

Barbara Kopeć

Wyk. w 1 egz. HJ,MT/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia - ZP.271.10.2017 z dnia 25-10-2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:25.10.2017 11:53
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:25.10.2017 11:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 54