Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP.271.10.2017

Kudowa-Zdrój, 25-10-2017 

Kudowa-Zdrój:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 602294-N-2017

Data: 17/10/2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Kudowa-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 89071792900000, ul. ul. Zdrojowa 24,

57350 Kudowa-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 661 926, e-mail

kudowa@kudowa.pl, faks 748 661 351.

Adres strony internetowej (url): www.kudowa.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-27, godzina: 14:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-11-08, godzina: 14:00

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.10.2017r

 

Z up. Burmistrza
Sekretarz Gminy

Barbara Kopeć
 

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - ZP.271.10.2017 z dnia 25-10-2017
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:25.10.2017 11:47
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:25.10.2017 11:47
Liczba wyświetleń dokumentu: 60