Znak sprawy: ZP.271.10.2017

Kudowa-Zdrój, 24-10-2017 

 

Wyjaśnienia do wniosku nr 1 z dnia 23.10.2017 r.

do postępowania prowadzonego w przetargu nieograniczonym na zadanie
Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Kudowa-Zdrój wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17-10-2017 pod numerem 602294-N-2017 do części IV przedmiotu zamówienia pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kudowa Zdrój z tytułu zanieczyszczenia środowiska naturalnego w związku z posiadaniem zamkniętego wysypiska odpadów w trakcie rekultywacji”.

(pełna treść pytań, odpowiedzi i wyjaśnień w załączniku)

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyjaśnienia do wniosku nr 1 - ZP.271.10.2017 z dnia 24-10-2017r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:24.10.2017 15:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:24.10.2017 15:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 122