INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty-RO-KiO.042.1.2.2017 z dnia 10.10.2017 r.

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:
„Realizacja zajęć dydaktycznych i pozostałych form wsparcia dla uczestników projektu pn.: Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”  


realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pełna treść informacji w załączniku.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty-RO-KiO.042.1.2.2017 z dnia 10.10.2017 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:10.10.2017 14:34

Rejestr zmian dokumentu

pokaż