ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA na zadanie: „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”

ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA
Znak: RO-KiO.042.1.1.2017


o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO netto na zadanie:
„Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


Pełna treść zapytania oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach jak niżej:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE - DOSTAWA na zadanie: „Dostawa i wdrożenie platformy edukacyjnej, technologii TIK i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2017 15:11

Rejestr zmian dokumentu

pokaż