ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA na zadanie: „Realizacja zajęć dydaktycznych i pozostałych form wsparcia dla uczestników projektu pn.: Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”

ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA
Znak: RO-KiO.042.1.2.2017


o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 EURO netto na zadanie:
„Realizacja zajęć dydaktycznych i pozostałych form wsparcia dla uczestników projektu pn.: Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”  realizowanego w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 10 Edukacja Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społeczneg
o.

Pełna treść zapytania oraz opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach jak niżej:

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE - USŁUGA na zadanie: „Realizacja zajęć dydaktycznych i pozostałych form wsparcia dla uczestników projektu pn.: Kreatywna szkoła - nowoczesna edukacja w Gminie Kudowa-Zdrój”
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2017 15:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż