Kudowa-Zdrój 08-05-2017 r.

 

OGŁOSZENIE

 

            Na podstawie art. 13, 37, 38, 39, 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i poz. 2260) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 

BURMISTRZ MIASTA

Kudowa-Zdrój

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony

 

na najem garażu o powierzchni 16,76 m2, położonego przy al. Jana Pawła II 8 w gminie Kudowa-Zdrój, obręb Stary Zdrój (AM-1), na działce oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 12/11.

Umowa najmu zostanie zawarta na okres od dnia 14-06-2017 r. do 13-06-2020 r.

 

Stawka wywoławcza miesięcznego czynszu najmu wynosi 102,24 zł

Wylicytowana miesięczna stawka czynszu najmu podlega opodatkowaniu
podatkiem VAT 23%.

 

            Przetarg odbędzie się 12-06-2017 r. o godz. 9:00, w pok. nr 13 w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 20,00 zł w kasie tut. Urzędu lub na konto nr 82 9523 1011 0312 5325 2003 0020  Bank Spółdzielczy Kłodzko Filia w Kudowie -Zdroju, najpóźniej do 08-06-2017 r. Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu wadium na konto gminy.

            Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu najmu. Jeżeli osoba ustalona jako Najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w protokole z przeprowadzonego przetargu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

            Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej gminy Kudowa-Zdrój www.kudowa.pl, Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.ug-kudowazdroj.dolnyslask.pl i w siedzibie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju, ul. Zdrojowa 24 na tablicy ogłoszeń (parter).

            Dodatkowe informacje na temat warunków przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Kudowie-Zdroju pok. nr 3 oraz pod numerem telefonu (74) 8621736.

Burmistrz Miasta

Piotr Maziarz

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:OGŁOSZENIE przetarg ustny nieograniczony na najem garażu o powierzchni 16,76 m2, położonego przy al. Jana Pawła II 8
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Kudowa - Zdrój
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:08.05.2017 10:50
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:08.05.2017 10:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 32