Gmina Kudowa-Zdrój

57-350 Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, fax. 0-74/866 13 51

    Znak sprawy: ZP. 271.9.2016

Kudowa-Zdrój, 23.12.2016 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku żłobka i przedszkola w Kudowie-Zdroju oraz pełnienie nadzoru autorskiego” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15-12-2016 pod numerem 367665-2016

Na podstawie art.  86 ust. 5 Ustawy z dn. 29-01-2004 Prawo zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu:

  1. Otwarcie ofert odbyło się 23.12.2016 o godz. 11.15. Miejsce otwarcia - siedziba zamawiającego, pok. nr 13.
  2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana została kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia w wysokości 180 000,00 zł.
  3. Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 12 ofert w zamkniętych i opisanych kopertach, które parafowano i oznaczono numerami tj.:

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty w PLN brutto

Termin wykonania

(dni)

Okres gwarancji

(m-ce)

Warunki płatności

(liczba dni od otrzymania
f-ry)

1

Przedsiębiorstwo Projektowo-Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek, Dmosin Drugi Nr 89B, 95-061 Dmosin

207 870,00

300

84

30

2

Pracownia Projektowa Format Arch. Hanna Cichoń, ul. Adama Mickiewicza 20b/2, 58-500 Jelenia Góra

197 000,00

270

84

30

3

MWM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. k., ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice

187 993,20

290

72

30

4

Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł, ul. Kołłątaja 26/9, 24-100 Puławy

158 670,00

270

84

30

5

INSTAL-TECH Marzec Marcin, ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków

210 000,00

270

84

30

6

SEPAGROUP - Sebastian Pałczyński, Wilczyce ul. Szkolna 15/5, 51-361 Wrocław

118 500,00

270

84

30

7

PPUH VITARO Wojciech Jędrzejczyk, ul. Gagarina 32a/8, 00-754 Warszawa, Oddział Dziepółć 3, 97-500 Radomsko

159 900,00

290

72

30

8

INWENTIN Tomasz Mikrut, ul. bp. Jarosława 9/51, 48-300 Nysa

135 300,00

270

84

30

9

PROJECT AND DESIGN Sp. Z o.o., ul. Gen. Mjr. Jana Grochowskiego 7/26, 05-500 Piaseczno

147 000,00

270

84

30

10

Siergiej Studio Architektury Grzegorz Siergiej, ul. Puszczykowska 11/1, 50-559 Wrocław

97 000,00

270

84

30

11

AM+ Biuro Projektów architekt Anna Michno, ul. Jeleniogórska 46c, 58-400 Kamienna Góra

98 400,00

270

84

30

12

ARCHITECTOS BIURO PROJEKTOWE Grzegorz Zygmunt, ul. Stefana Batorego 10, 32-552 Płaza

150 000,00

270

84

30

Zamawiający uprzejmie przypomina o ustawowym obowiązku złożenia przez Wykonawców OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCEGO PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej  - sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ,
 

BURMISTRZ

Piotr Maziarz

Wyk. w 1 egz. MK/MK

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT. ZP.271.9.2016 z dnia 23.12.2016
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta w Kudowie-Zdroju
Informację opublikował:Marek Kot
Data publikacji:23.12.2016 14:33
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Kot
Data aktualizacji:23.12.2016 14:33
Liczba wyświetleń dokumentu: 62