ZARZĄDZENIE nr 133/07
Burmistrza Miasta Kudowy  - Zdrój
z dnia 22 sierpnia 2007 roku


w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Kudowie Zdroju.


Na podstawie art. 36a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. z 2004 r. Dz. U. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. z 2001 r., Dz. U. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) zarządzam  co następuje:

                                                            

§1.


Powierzam pełnienie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3  Pani Agnieszce Myszczyszyn  z dniem 01.09.2007 r. na okres 6 miesięcy, to jest od dnia 01.09.2007 r. do dnia 29.02.2008 r.

                                                       

§2.


Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta Kudowy Zdroju.

                                                           

§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 133/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:20
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:20
Liczba wyświetleń dokumentu: 26