Zarządzenie   130/07
Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój
z dnia 21 sierpnia  2007 roku


w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój za  I półrocze 2007 r.


Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządzam co następuje:


§1.


Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Kudowa-Zdrój  za I półrocze 2007 r. stanowiącą załącznik  do niniejszego zarządzenia.


§2.


Informację o której mowa w § 1 oraz informacje o przebiegu wykonania  planu finansowego:
- Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kudowie-Zdroju
- Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie-Zdroju
należy  przedłożyć  Radzie Miejskiej Kudowa-Zdrój oraz przesłać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Wałbrzychu.


§3.


Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy.


§4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Burmistrz
Czesław Kręcichwost


Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 413 KB)
  • 2. (xls 355.5 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 130/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:16
Liczba wyświetleń dokumentu: 18