Zarządzenie nr 120/07
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 02 sierpnia 2007 roku


w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju.


Na podstawie art. 30 ust.1ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 141, poz. 1591, z późn.zm./ oraz  § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju (Dz.U nr 120, poz. 819)  zarządzam, co następuje:


§1.


Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju w roku szkolnym 2007/2008 do dnia 15 września 2007 roku.


§2.


1. Ustalam wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2007/2008 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustalam wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup jednolitego stroju w roku szkolnym 2007/2008 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§3.


Wnioski , o których mowa w § 2 należy składać w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2007/2008.


§4.


Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Kudowa-Zdrój.


§5.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


z up.Burmistrza
Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza


Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 84 KB)
  • 2. (doc 84 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 120/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:05
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:05
Liczba wyświetleń dokumentu: 18