Zarządzenie  Nr 119/07
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 31 lipca 2007 roku


w sprawie: zmiany budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok . 


Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych   (Dz. U. nr 249 poz. 2104 z późn. zm. ), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (tj. z 2001 roku Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały nr IV/10/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 21 grudnia 2006 roku w sprawie budżetu gminy Kudowa Zdrój na 2007 rok Burmistrz Miasta zarząddza co następuje:


§1.


1. Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów i wydatków o kwotę 0,32 zł z tytułu przyznanych dotacji na realizację zadań zleconych.
2. Dokonuje się przeniesień między §§ klasyfikacji budżetowej w ramach działów.
3. Dokonuje się podziału rezerwy ogólnej.
4. Szczegółowe zestawienie zmian przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do n/n zarządzenia.
 

§2.


Budżet gminy po wprowadzonych zmianach  wynosi:


   - dochody                      26.630.549,32 zł
   - wydatki                       25.986.193,32 zł
   - nadwyżka budżetowa    644.356,00 zł                


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


Z up. Burmistrza
Piotr Maziarz
Z-ca Burmistrza


Powrót

Załączniki

  • 1. (doc 32.5 KB)
  • 2. (xls 20.5 KB)
  • 3. (xls 31 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 119/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:04
Liczba wyświetleń dokumentu: 28