Zarządzenie  Nr 118 / 07
Burmistrza Miasta Kudowa Zdrój
z dnia 25 lipca 2007 roku


w sprawie umorzenia zaległej kwoty czynszu dzierżawnego
 
 
              Na podstawie § 3 pkt.1a, § 4 pkt 6, § 5 i § 6 uchwały Nr L/309/06 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Kudowa Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych , do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych zarządzam co następuje  :


§1.

 

 Umarzam zaległość z tytułu czynszu dzierżawnego za okres od VI – XI 2000 roku w kwocie 4.758,00  zł. i odsetki w kwocie 5.268,00 zł. , za dzierżawę gruntu przeznaczonego pod działalność usługową  - Parking Strzeżony w Kudowie Zdroju

 

§2.


 Wykonanie zarządzenia  powierzam  Skarbnikowi gminy


§3.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Burmistrz

Czesław Kręcichwost

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenie nr 118/07
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Administrator Systemu
Data publikacji:27.11.2008 15:03
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Administrator Systemu
Data aktualizacji:27.11.2008 16:03
Liczba wyświetleń dokumentu: 19